Solceller – en lönsam investering i hållbar energi.

Vid första anblick ser Södra Milstolpen i Borås ut som vilken brf som helst. Fem fastigheter omgivna av vackra grönytor, och bara en promenad från Borås Skidstadion och friluftsområdet Ymer. Det är först när du ser taken som du anar att bostadsrättsföreningen är något av en pionjär inom förnybar elproduktion – och smart energianvändning.

Elcenters samarbete med brf Södra Milstolpen går långt tillbaka. Det första projektet innebar ett byte till lågenergilampor och installation av sensorstyrd belysning i alla källargångar. Under 2015 väcktes intresset att installera solceller, och representanter från brf Södra Milstolpen kontaktade flera företag som kom tillbaka med offerter. Ros-Marie Boo, som idag är ordförande i föreningen, minns tillbaka.

– Elcenter var inte billigast, men de hade det bästa upplägget. Offerten var genomarbetad och tydlig med vad som ingick och hur planeringen såg ut. Att vi dessutom hade jobbat med Elcenter tidigare gjorde oss trygga och det blev ett enhälligt beslut i styrelsen, även fast det skiljde lite i pris.

Totalentreprenad ger trygghet.

Elcenter drev projektet som totalentreprenör och hade därmed ansvaret för allt – från planering och projektering till driftsättning. Det innefattade bland annat att söka de obligatoriska byggloven och att hjälpa till med ansökan om investeringsstöd från Länsstyrelsen. Stödet beviljades, och innebar att hela anläggningen skulle betala sig själv på 15 år med dåvarande elpriser. Den energikris vi nu ser har gjort kalkylen ännu mer lönsam för föreningen.

När tillstånden var klara beställdes alla moduler och komponenter till solcellsanläggningen. Elcenter anlitade även takläggare som gjorde det förberedande arbetet innan elektrikerna kunde montera solpanelerna inklusive kablage, växelriktare och elmätare. I oktober 2017 var anläggningen klar och levererade sina första kilowattimmar till föreningens fastigheter. Med 400 solpaneler och en produktion på upp till 100 000 kWh/år var det då den största solcellsanläggningen i en HSB-brf i Västsverige.

– Lite på skoj skickade jag in en ansökan til HSB:s klimatpris – och vi vann, berättar Ros-Marie Boo.

”Satsningen på solceller är ytterligare bevis på att brf Södra Milstolpen vågar satsa och testa nytt för att skapa vinst för både miljön och de boende.” Utdrag ur juryns motivering.

Lokal elproduktion med smart energistyrning.

Med den lyckade investeringen i ryggen bestämde sig föreningen under 2021 för att bygga ut solcellsanläggningen med fler solpaneler för att täcka en ännu större del av energibehovet. Återigen tog brf Södra Milstolpen in offerter från flera företag, och återigen beslutade man att anlita Elcenter.

– Vi bestämde det på föreningsstämman. Det fanns en del detaljfrågor från medlemmarna men vi har alltid kunnat få bra och tydliga svar på alla frågor av Elcenter och då specifikt Jonas Axelsson som är vår kontaktperson. Han är toppen och ställer alltid upp, berättar Ros-Marie Boo.

I samband med utbyggnaden av solcellsanläggningen installerades även en ny teknik för smart energistyrning; Ferroamp Energyhub. Det innebär att elen som produceras skickas dit behovet är som störst. De fem fastigheterna kan alltså i praktiken dela el mellan varandra för att minska behovet av köpt el. Samtidigt får föreningen kompensation för den el som skickas ut och säljs till andra användare inom elnätet.

– Elcenter har hjälpt oss med så mycket runt de här installationerna, fortsätter Ros-Marie Boo. Energistyrningen är ett sånt exempel, ett annat är att vi installerade nya elmätare och även införde individuell mätning av elen i varje lägenhet. Det innebär att vi kan ha ett elabonnemang för hela föreningen, och sedan debitera varje lägenhet via månadsavin istället för att alla har sina separata elavtal. Eftersom vi är 171 lägenheter som kan agera gemensamt får vi ett betydligt bättre förhandlingsläge gentemot elbolagen – och därmed bättre avtal.

Brf Södra Milstolpen planerar redan nästa steg i sin omställning till en ännu mer lönsam och hållbar energiförsörjning.

– Vi har byggt en ny parkeringsplats med belysning som drivs av sol- och vindkraft. Nu är planen att installera laddstolpar för elbilsladdning. Genom Ferroamp har vi redan allt förberett för att använda elen från solcellsanläggningen till laddstolparna.

Systemet ger också möjligheten till batterilagring av energi i framtiden, vilket kommer att hjälpa till att minska behovet av köpt el ännu mer när efterfrågan är som störst.

”Det är framförallt tillgängligheten vi uppskattar så mycket med Elcenter. De är kompetenta och finns alltid där för att svara på frågor. Vi har i princip dygnet runt-service, och vi betalar gärna för den tryggheten.” Ros-Marie Boo, Ordförande brf Södra Milstolpen
Om solcellsanläggningen:

Produktion: Cirka 200 000 kWh/år

Total effekt: 250 kWP (kilowatt peak)

Installationsår: 2017 och 2021

Energistyrning: Ferroamp EnergyHub