En laddplats för varje lägenhet.

Brf Lyckebo Sjöstad ligger vackert med skogen i ryggen och Viaredsjön framför infarten. Lägenheterna är fördelade på två byggnader som tillsammans med parkeringarna formar en solfjäder i det nybyggda området. Och just parkeringarna är anledningen till att föreningens styrelse kontaktade Elcenter.

– En av våra boende skulle byta till elbil och frågade om vi tänkt oss några laddstationer i området. Det gjorde att vi började prata om det i styrelsen och undersöka vilka möjligheter som finns, berättar Christian Wikman, ordförande i brf Lyckebo Sjöstads styrelse. 

Frågorna var många. Räcker elkapaciteten i byggnaden så att alla 32 parkeringsplatser kan utrustas med laddstolpar? Hur påverkar installationen fastigheten estetiskt? Och vad kostar det?

– Vi var oroliga för att asfalten skulle behöva grävas upp och att det skulle göras infästningar för kablage i fastigheten, och det var också vad ett av bolagen vi var i kontakt med rekommenderade. Men vi när vi fick förslaget från Elcenter hade de en helt annan lösning. De undersökte våra förutsättningar noga och kom sedan med en väldigt bra beskrivning för hur vi kunde göra för att behålla det trevliga utseendet vi har här. 

”Elcenter tog sig verkligen tid att diskutera igenom projektet med oss och möjligheterna med olika lösningar.” Christian Wikman – Ordförande, brf Lyckebo Sjöstad

Istället för att bryta upp asfalten eller fästa kablage i limträet på fastigheten lades det helt dolt under den befintliga stenläggningen som även utnyttjades för att satta upp laddstolparna på ett snyggt sätt. 

– Resultatet är väldigt estetiskt tilltalande och inga infästningar har gjorts i byggnaden, vilket annars hade påverkat garantin och sänkt värdet på fastigheten. Dessutom hade det inneburit ytterligare kostnader för underhåll längre fram. Så även fast Elcenters offert var lite dyrare än konkurrenternas gjorde deras lösning och tydligheten i deras kommunikation att vi valde dem. De tog sig verkligen tid att diskutera igenom arbetet och möjligheterna med olika lösningar med oss. De hjälpte oss genom hela processen och skötte även ansökan om bidrag från Naturvårdsverket. Själva installationen tog sedan cirka 2–3 veckor från att arbetet startade tills det var klart. 

Christian Wikman rekommenderar andra brf:er som står inför samma investering att noga tänka igenom behovet. Brf Lyckebo Sjöstad valde att installera en laddplats för varje lägenhet, med resonemanget att efterfrågan knappast kommer att minska framåt. 

– Responsen har faktiskt varit bättre än väntat. Många är nu ännu närmare att skaffa elbil. Framförallt är det bra för dem som pendlar att de kan klara all laddning de behöver här hemma. Även de som har bensin- eller dieselbilar har nytta av detta, då man via en adapter också kan koppla in motorvärmare. Så alla är glada över den här investeringen och att vi framtidssäkrat fastigheten. 

Så fungerar systemet. 

• Varje parkeringsplats har en egen laddstation. 

• De boende kan parkera på vilken plats de vill och aktiverar laddningen med en personlig tagg. 

• Elförbrukningen tillskrivs automatiskt den lägenhet som taggen är kopplad till. 

• Systemet lastbalanserar automatiskt för att ge varje bil så effektiv laddning som möjligt utan att överbelasta elnätet.